بانک اطلاعات مراکز تجاری تفریحی سیاحتی ایران
TheMalls.ir
درباره ما      ثبت نام          search
سرمایه گذار پیمانکار مدیر طرح شرکت های طراح ناظران شرکت های فروشنده
معلم
معلم
گروه ماجد الفطیم
گروه ماجد الفطیم
هلدینگ سورینت
هلدینگ سورینت
توسعه ساختمان
توسعه ساختمان
پرشین نگین صدرا
پرشین نگین صدرا
عمران پارس
عمران پارس
ایرانیان اطلس
ایرانیان اطلس
موسسه صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر
موسسه صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام
کینگ دام هلدینگ مالزی
کینگ دام هلدینگ مالزی
پرستیژ لند ایران
پرستیژ لند ایران
ورشيد سپاهان
ورشيد سپاهان
 راك سراميك امارات
راك سراميك امارات
خاطر مسعد
خاطر مسعد
شركت آی کت
شركت آی کت
راكین امارات
راكین امارات
گروه مسکن و عمران سازه پایدار قرن
گروه مسکن و عمران سازه پایدار قرن
شرکت مهستان
شرکت مهستان
بانک سینا
بانک سینا
گروه صنعتی گلرنگ
گروه صنعتی گلرنگ
صنعت بیمه
صنعت بیمه
شرکت ستاره آرمان
شرکت ستاره آرمان
شرکت سرمایه گذاری سپهر
شرکت سرمایه گذاری سپهر
شرکت سرمایه گذاری سپهر
شرکت سرمایه گذاری سپهر
شرکت سرمایه گذاری سپهر فارس
شرکت سرمایه گذاری سپهر فارس
شرکت صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس یزد
شرکت صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس یزد
پرستاران سراسر کشور
پرستاران سراسر کشور
مهدی صادقی
مهدی صادقی
 شرکت سرمایه گذاری رفاه پرستاران کشور
شرکت سرمایه گذاری رفاه پرستاران کشور
شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق
شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق
گروه شركت های ساختمانی ایرانیان اطلس
گروه شركت های ساختمانی ایرانیان اطلس
شرکت سرمایه گذاری ایاک
شرکت سرمایه گذاری ایاک
شركت بین المللی توسعه ساختمان
شركت بین المللی توسعه ساختمان
شرکت امید نیک
شرکت امید نیک
موسسه صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر
موسسه صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس
شهرداري بم
شهرداري بم
مجتمع بزرگ تجاري اقامتي مسكوني آرمان
مجتمع بزرگ تجاري اقامتي مسكوني آرمان
شرکت توسعه و سرمایه گذاری آرمیتـــــــاژ
شرکت توسعه و سرمایه گذاری آرمیتـــــــاژ
گروه بين المللي سام اكسون
گروه بين المللي سام اكسون
گروه مهندسی فردوسی
گروه مهندسی فردوسی
گروه ساختمانی نباتیان
گروه ساختمانی نباتیان
حیدر خالصی
حیدر خالصی
آقای بمانی
آقای بمانی
شرکت سرمایه گذاری عمران سارا
شرکت سرمایه گذاری عمران سارا
شرکت شهـر سازی و خانه سازی باغمیــشه
شرکت شهـر سازی و خانه سازی باغمیــشه
ایرانیان اطلس
ایرانیان اطلس
نگین آرای آسیا
نگین آرای آسیا
بنیاد پانزده خرداد
بنیاد پانزده خرداد
شرکت توسعه سینا
شرکت توسعه سینا
شرکت ثامن سازه عرش
شرکت ثامن سازه عرش
 شرکت توسعه انبوهسازی پاسارگاد (از مجموعه شرکتهای سرمایه گذاری بانک پاسارگاد)
شرکت توسعه انبوهسازی پاسارگاد (از مجموعه شرکتهای سرمایه گذاری بانک پاسارگاد)
گروه سرمایه گذاری تهران پلازا
گروه سرمایه گذاری تهران پلازا
شرکت ساختمانی بانک ملت
شرکت ساختمانی بانک ملت
گــروه آبــاد ســازان ایــران (آوا)
گــروه آبــاد ســازان ایــران (آوا)
شهرداری طرقبه
شهرداری طرقبه
شرکت سرمايه‏‏ گذاري و عمران فلات توس
شرکت سرمايه‏‏ گذاري و عمران فلات توس
شرکت سرمایه‌‌گذاری عرفان غرب
شرکت سرمایه‌‌گذاری عرفان غرب
شرکت سرمایه گذاری داریا مهر قشم
شرکت سرمایه گذاری داریا مهر قشم
شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین (سهامی خاص)
شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین (سهامی خاص)
محسن منافی
محسن منافی
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی برج نما
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی برج نما
شرکت سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان
شرکت سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان
       
جهان پی سامان
جهان پی سامان
شرکت سرمایه گذاری سپهر فارس
شرکت سرمایه گذاری سپهر فارس
شرکت سرمایه گذاری رفاه پرستاران شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق
شرکت سرمایه گذاری رفاه پرستاران شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق
امید نیک کیش
امید نیک کیش
شرکت مسکن سازان منطقه شرق
شرکت مسکن سازان منطقه شرق
شرکت مسکن سازان منطقه شرق
شرکت مسکن سازان منطقه شرق
شرکت سرمایه گذاری رفاه پرستاران
شرکت سرمایه گذاری رفاه پرستاران
شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق
شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق
شرکت مهندسان مشاور خدمات مهندسی مکانیک خاک
شرکت مهندسان مشاور خدمات مهندسی مکانیک خاک
 مهندس محمد حسن غریب زاهدی
مهندس محمد حسن غریب زاهدی
شرکت آ.اس.پ
شرکت آ.اس.پ
الاحمدیه
الاحمدیه
شرکت ارشد سازه توس - هنزا
شرکت ارشد سازه توس - هنزا
شرکت روف تراس
شرکت روف تراس
مهندسان مشاور سانو
مهندسان مشاور سانو
شرکت ستاره اطلس ایرانیان
شرکت ستاره اطلس ایرانیان
شرکت باغ فردوس ایرانیان
شرکت باغ فردوس ایرانیان
شرکت باغ فردوس ایرانیان
شرکت باغ فردوس ایرانیان
شرکت پردیس اطلس پارس
شرکت پردیس اطلس پارس
شرکت ستاره اطلس پارس
شرکت ستاره اطلس پارس
گروه شرکتهای پاریز
گروه شرکتهای پاریز
آبگون پولاد توس
آبگون پولاد توس
شرکت ساختمانی فریاب جنوب
شرکت ساختمانی فریاب جنوب
بسپارپی ایرانیان
بسپارپی ایرانیان
زرین سوله
زرین سوله
مهندس کامران صالحی
مهندس کامران صالحی
شرکت طرح و ساخت سام اکسون
شرکت طرح و ساخت سام اکسون
شركت ستاره آرمان
شركت ستاره آرمان
فراورده‌های ساختمانی لیکا
فراورده‌های ساختمانی لیکا
ایرانیان اطلس
ایرانیان اطلس
شرکت صنعتی تهویه هامون
شرکت صنعتی تهویه هامون
کمیته راهبری مجتمع سیتی یزد
کمیته راهبری مجتمع سیتی یزد
ارشد سازه توس
ارشد سازه توس
مهندس تیموری
مهندس تیموری
شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا
شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا
شرکت ساختمانی ارتفاع گستران ساختمان (سهامی خاص)
شرکت ساختمانی ارتفاع گستران ساختمان (سهامی خاص)
شرکت سازه های فلزی بوژان آریا
شرکت سازه های فلزی بوژان آریا
شرکت تدبیر ساحل پـارس
شرکت تدبیر ساحل پـارس
شرکت ساختمانی انبوه سازان همای تهران
شرکت ساختمانی انبوه سازان همای تهران
گروه پیشتازان
گروه پیشتازان
شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد
شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد
شرکت مهندسین مشاور طرح و سازه شمیران
شرکت مهندسین مشاور طرح و سازه شمیران
شركت «نقش شارستان ناهيد»
شركت «نقش شارستان ناهيد»
 
       
جدیدترین مطالب
مراکز اتفاقی
برج دوقلوی عرش
برج دوقلوی عرش
خلیج فارس (شیراز)
خلیج فارس (شیراز)
برج میلاد قشم
برج میلاد قشم
نماد الهیه
نماد الهیه