بانک اطلاعات مراکز تجاری تفریحی سیاحتی ایران
TheMalls.ir
درباره ما      ثبت نام          search
معلم
معلم

شركت ساختمانی معلم (سهامی خاص)، به استناد مصوبه مؤسسه ی صندوق ذخیره ی فرهنگیان، به منظور حضور موثر و فعال این موسسه در بازار ساخت و ساز بویژه ساخت مسكن جهت فرهنگیان، در مورخ 1371/3/19 با سرمایه اولیه ی 5000000 ریال (منقسم به 5000 سهم 1000 ریالی با نام) تأسیس و تحت شماره ی 90772 در اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. این شرکت از سال 1386 عمده فعالیت خود را بر سرمایه گذاری در بخش ساختمان و تولید انواع کاربریهای ساختمانی با هدف تاثیرگذاری مثبت بر شرایط عمومی بازار مسکن کشور، کسب درآمد هر چه بیشتر و تحصیل سود جهت سهامداران محترم موسسه ی صندوق ذخیره ی فرهنگیان که قشر عظیم زحمت کش فرهنگیان کشور می باشند، متمرکز نموده است.

لازم به ذکر است این شركت به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه ی موسسه ی صندوق ذخیره ی فرهنگیان در طی سالها فعالیت سرمایه گذاری خود در حوزه ی متنوع فعالیتهای ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری و ... در روندی رو به رشد توانسته دارائیهای خود را تا چندین برابر افزایش دهد، ضمن اینکه طی دوره های اخیر، توانسته با فروش نهایی بخشی از آپارتمانهای قابل واگذاری و نیز انجام معاملات تهاتری در قالب خرید تراکم و مشارکت در پروژه های مختلف واجد توجیه فنی و اقتصادی بازدهی و سودآوری بسیار قابل توجهی را در سوابق فعالیتهای خود ثبت نماید.

پروژه های مرتبط:

نگین قلهک

مگا پارس
جدیدترین مطالب
مراکز اتفاقی
مجتمع تجاری فرهنگی انقلاب
مجتمع تجاری فرهنگی انقلاب
مجتمع تجاری گل مریم
مجتمع تجاری گل مریم
مجتمع تجاری نیکامال
مجتمع تجاری نیکامال
مجتمع قلهک
مجتمع قلهک