بانک اطلاعات مراکز تجاری تفریحی سیاحتی ایران
TheMalls.ir
درباره ما      ثبت نام          search
کلیدهای موفقیت مال‌های بزرگ

برخی از مهمترین مواردی که در برنامه ریزی کالبدی و خلق فضای شاپینگ مال ها  باید مد نظر قرار گیرد عبارتند از:

طراحی و توزیع فضایی متناسب مستاجرین کلیدی با دیگران.

 • به عنوان یک اصل کلی، هر قدر طرح ساده تر باشد توزیع فروشگاه ها و جریان حرکتی بهتر صورت می پذیرد چرا که خریداران در حین گردش در فضای مجموعه، نقشه ای از طرح در ذهن خود می سازند.

 

 

 

 

 • طراحی تالار مرکزی یا همان آتریوم (Atrium) و پرهیز از تعداد و تجمع راه پله، پله برقی و ستون در راستای دید آتریوم (که باعث ناخوانایی و شلوغی می گردد) از نکات مهم در طراحی کالبدی می باشد (بطور تجربی ۷ * ۱۴ فوت مربع برای این فضا لازم می باشد.)

 

 

 

 

 • انتخاب یک ایده درونگرا یا برونگرا در طرح فروشگاه ها.
 • انتخاب طرح به گونه ای که جریان حرکتی خریداران را روان نماید.
 • پرهیز از طراحی راهرو های غیر اصلی
 • طراحی و توزیع فضای پارکینگ بگونه ای که میزان تردد مراجعین در هر نقطه از مرکز که باشند بطور یکنواخت صورت گیرد.ضمنا سکوی تخلیه و بارگیری حتما باید خارج از مسیر مراجعین طراحی شود و از هرگونه تداخل این دو جریان حرکتی پرهیز گردد.
 • طراحی آسانسورها و پله های برقی در نقاط استراتژیک صورت گیرد به نحوی که جابجایی مشتریان بین طبقات هر چه سریعتر و روانتر صورت پذیرد.
 • استفاده از راهرو های قوس دار بجای مستقیم و پرهیز از راهروهای طولانی در طراحی.
 • جانمایی فروشگاه های مربوط به مستاجرین کلیدی در کانون مجتمع به گونه های که مشتریان مجبور باشند برای رسیدن به آنها از کنار تعداد زیادی فروشگاه عبور نمایند.
 • تمرکز برروی بهره وری بیشتر بجای اصرار بر افزایش بازدید کنندگان.
 • به منظور به حداکثر رساندن جریان حرکتی خریداران متمرکز، مدیریت مرکز باید برنامه و فرمول هایی برای کشاندن مردم به طبقات آخر، زیر زمین و نقاط کنج (به اصلاح نقاط مرده) داشته باشید.

منبع: asianews

جدیدترین مطالب
مراکز اتفاقی
اردک چوبی
اردک چوبی
مجتمع افشین
مجتمع افشین
لاله پارک
لاله پارک
الماس هروی
الماس هروی